fa fa-shopping-cart
Tour code: CYYA

China Yangtze Spectacular

17-Day (15-Night)

Extension: Hong Kong 4 Days 3 Nights

Shanghai, Suzhou, Zhujiajiao (Water Village), Yichang, Yangtze Cruise (5 Star – MV President No. 7/8), Chongqing, Xi'an, Beijing

LEARN MORE

fa fa-shopping-cart
Tour code: CYTF

TIBET Adventure

22-Day (20-Night)

 

Beijing, Lhasa, Xigaze, Chengdu, Leshan, Xi'an, Wuhan, Yichang, Yangtze Cruise (5 Star - MV President No7/8), Chongqing, Shanghai

LEARN MORE

fa fa-shopping-cart
Tour code: CSSG

China Cultural Tour

12-Day (10-Night)

Highly recommend for Second Visit China

Qingdao, Qufu, Confucius Temple, Mt. Taishan, Luoyang, Longmen Grottoes, Zhengzhou, Kaifeng, Shaolin Monastery

LEARN MORE